CC Amstel zoekt

Publiekswerker

CC Amstel zoekt

Publiekswerker

Solliciteer nu voor de functie van Publiekswerker (16 uur p/w) bij CC Amstel

Wie we zijn
CC Amstel (voorheen Ostade A'dam) is een nieuw cultureel clubhuis in de Amsterdamse Diamantbuurt. Met jaarlijks 300 activiteiten, verdeeld over de programmalijnen actief burgerschap, jeugd, jongeren, muziektheater en dans, is CC Amstel een ontmoetingsplaats voor theater, muziek en cultuur. Naast de theaterzaal en studio huist in ons pand tevens een OBA-vestiging en café CéCé.

CC Amstel is zowel een programmerend als producerend theater. De eigen producties en programma’s worden altijd ontwikkeld in samenspraak met de directe omgeving en/of specifieke doelgroepen.

Wat we doen
Met onze passie voor podiumkunsten brengen we de verbeelding aan de macht en voeden we het talent van morgen. Vanuit de gedachte dat kunst de geest voedt en de samenleving verrijkt. Door mensen te raken en een vonk te creëren stimuleren we actief burgerschap.

Wij geloven dat een creatieve en artistieke impuls het vermogen bij mensen vergroot om buiten gevestigde denkkaders te treden en nieuwe ziens- of gedragswijzen te ontwikkelen. Wij voeden verbindende competenties zoals respect, vertrouwen, acceptatie en reflexiviteit.

Functieomschrijving
CC Amstel heeft als doel publiekswerk te integreren in alle takken van het bedrijf. De publiekswerker neemt hierin de leiding, wat inhoudt dat alle collega’s aangespoord worden na te denken over hoe publiekswerk een plek te geven binnen hun werkzaamheden. Hiertoe zal tevens de nodige uitleg verschaft moeten worden. De publiekswerker bouwt aan een netwerk van diverse doelgroepen waar persoonlijke banden mee worden gelegd. De startpositie voor dit netwerk zijn de (project)partners en buren die al in beeld zijn bij CC Amstel én het bestaande bezoekersbestand. De startpositie dient te worden gedocumenteerd, zodat deze kan dienen als nulmeting voor toekomstige analyse van publieksontwikkeling. Het groeiende netwerk wordt op maat benut. Specifieke doelgroepen worden op persoonlijke wijze gestimuleerd aanbod te bezoeken dat bij hen past. Hiertoe ontwikkelt de publiekswerker strategieën op maat. Het wegnemen van drempels is altijd het uitgangspunt. De eigen projecten van CC Amstel zijn een belangrijk instrument voor het bereiken van doelgroepen, want binnen deze projecten worden banden opgebouwd met doelgroepen op basis van betrokkenheid en eigenaarschap. De publiekwerker ontwikkelt samen met deelnemers – ook wel cultuurmakers – een iconografie voor CC Amstel als Podiumland. Deze iconografie weerspiegelt de gezamenlijke ontwikkeling van CC Amstel en haar doelgroepen. Daarbij is visieontwikkeling op het gebied van publiekswerking ‘onderweg’ een onvermijdelijk aspect van de functie.

De publiekswerker heeft uitstekende sociale capaciteiten en weet gemakkelijk contact te maken met mensen uit alle lagen van de grootstedelijke bevolking. Mogelijk zal het werk soms buiten reguliere kantooruren plaatsvinden en daarom is flexibiliteit en loyaliteit erg belangrijk. De publiekswerker is dienstbaar, werkt in opdracht en ook zelfstandig.

Werkzaamheden
• De organisatie aansturen in de ontwikkeling die gewenst is op het gebied van publieksontwikkeling.
• Relevante netwerken opbouwen, onderhouden en uitbouwen.
• Herkenbaarheid opbouwen binnen buurtevenementen.
• Strategieën voor duurzame samenwerkingen uitwerken.
• Huidige bezoekers- en partnerbestanden analyseren.
• Activiteiten afstemmen met de marketingcollega’s.
• Verslaglegging.
• Uitwerken en coördineren van verbindende doelgroep projecten.
• Beheren van eigen deelbudget.

Algemeen
• Participeren in het team.
• De publiekswerker is ook geregeld bij de uitvoering van activiteiten betrokken. Deze vinden doorgaans buiten kantooruren en in weekenden plaats.
• 16 uur per week (o.b.v. een 40-urige werkweek) verdeeld over gemiddeld 3 dagen.
• Jaarcontract met zicht op verlenging.
• Vergoeding afhankelijk van leeftijd en ervaring.
• Indiensttreding medio maart/april (exacte datum in overleg).

Reageren graag vóór dinsdag 12 maart door een motivatie en cv te sturen naar Chadiedja Buijs chadiedja@ccamstel.nl. Bij Loulou Sjerps kun je per email terecht voor eventuele vragen loulou@ccamstel.nl.

Gesprekken worden ingepland op dinsdag 19 en vrijdag 22 maart.