Bekijk ons

Wij zijn CC Amstel

Bekijk ons

Wij zijn CC Amstel

Het nieuwe podiumland van Amsterdam

CC Amstel (voorheen Ostade A'dam) is een nieuw cultureel clubhuis in Amsterdam waar ontmoetingen plaatsvinden en werelden verrijkt worden. Met jaarlijks 300 activiteiten, van theatervoorstellingen, workshops en lezingen tot tentoonstellingen en theatercoaching. Verdeeld over de programmalijnen actief burgerschap, jeugd, jongeren, muziektheater en dans.

Elke dag staan we op en scheppen we onze wijk opnieuw, met een lepel, in het theater. We bouwen aan de oersoep waar de verbeelding ontstaat, waar het sociale belangrijk wordt.

In CC Amstel mengen we podiumkunsten met vrienden en buren: het pluizig talent en het nagelscherpe, het bonk-splash-boem-talent en het pantoffeltalent.

Onze grensposten zijn open en de ruimte is yours.

Missie en kernwaarden
Missie
CC Amstel is een ontmoetingsplaats voor theater, muziek en cultuur. Met onze passie voor podiumkunsten brengen we de verbeelding aan de macht en voeden we het talent van morgen. Vanuit de gedachte dat kunst de geest voedt en de samenleving verrijkt. Door mensen te raken en een vonk te creëren stimuleren we actief burgerschap.

Actief burgerschap
Wij geloven dat een creatieve en artistieke impuls het vermogen bij mensen vergroot om buiten gevestigde denkkaders te treden en nieuwe ziens- of gedragswijzen te ontwikkelen. Het gaat ons bij actief burgerschap met name om de verbindende competenties zoals erkenning van verschil, respect, wederzijds vertrouwen, acceptatie van onzekerheid en reflexiviteit. Omdat onvoorwaardelijk, vrijdenkend en oprecht zoekend naar contact inspirerend en voedend is.

Voor wie
We zijn er voor mensen die graag breder naar de werkelijkheid willen kijken. Wat ons betreft is dit van toepassing op alle lagen van de grootstedelijke bevolking. Ons aanbod is voor een kind van twee tot een bejaarde die al haar hele leven in de buurt woont.

Alert
We zijn nieuwsgierig en hebben voelsprieten voor trends, alternatieve structuren en urgente ideeën. We hebben een scherpe blik op buitengewone buurtinitiatieven, onze partners in de buurt, de cultuursector en daarbuiten. Zo kennen we de nieuwste ontwikkelingen en zij kennen ons. Onze reactiesnelheid is kort.

Rebels
We organiseren out of the box activiteiten en eigenzinnige programma's waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. We schudden. We duwen. We schuren. We wrijven. We pleasen. We teasen. We houden onze bezoekers scherp.

Creatief
Als avonturier kijken we uit naar onbekende gebieden, unieke eigenschappen en nieuw talent. Creativiteit is voor ons een houding. We putten inspiratie uit betrokkenheid, excellentie en improvisatie. Oprecht contact dat inspireert en voedt.

Kwaliteit
Ons programma is gevarieerd en voor een brede doelgroep. De programma's weten het publiek te bereiken en spreken de toeschouwers op meerdere manieren aan. De voorstellingen die we laten zien en produceren reflecteren onze houding tot de (leef)omgeving. Zowel producties als programma's zijn onderscheidend. Naast het artistieke product staat kwaliteit in onze organisatie ook voor de aandacht voor elkaar als medewerkers, als makers en publiek.

Verbinden
We verbinden theater met buurt, artistiek met maatschappelijk, lokaal met globaal, vertrouwd met experimenteel. De gemêleerde stad is voor ons een gegeven. Actief zoekend naar de ander en het anders, is aanleiding tot nieuw ondernemerschap, visies en inzichten. Samenwerkingsverbanden geven burgers en makers de ruimte en het draagvlak om het podium te ontwikkelen.

Privacyverklaring
CC Amstel, gevestigd aan Cullinanplein 1, 1074 JN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Cullinanplein 1
1074 JN Amsterdam
020 671 24 17
www.ccamstel.nl
info@ccamstel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CC Amstel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ccamstel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CC Amstel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- CC Amstel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
CC Amstel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CC Amstel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CC Amstel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
CC Amstel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CC Amstel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CC Amstel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CC Amstel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CC Amstel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ccamstel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. CC Amstel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CC Amstel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ccamstel.nl.