Bekijk ons

CC-leden

Met de betrokkenheid van vele vrienden, leden en samenwerkingspartners kunnen we de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van ons cultureel clubhuis vergroten.

Bekijk ons

CC-leden

CC Amstel hecht veel waarde aan iedereen die zich actief inzet om van dit clubhuis een bruisende culturele plek in Zuid te maken.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht staan ons met raad en daad bij om van het Podiumland een succes te maken. 

Frans van Oekel, voorzitter
Maïte Ottes, secretaris
Fred Pranata, penningmeester
Nelleke van der Voort, algemeen bestuurslid

Comité van aanbeveling
De leden van het CvA hebben een sleutelpositie in de kunsten, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven en zetten hun netwerk, kennis en kunde in om de bekendheid van het clubhuis te vergroten. 

Anita Frank
Edward Asscher
Karina Holla
Paul van der Linden
Rodolf Weytingh
Sjoerd van den Berg

Vrienden en sponsoren  
Bij CC Amstel hebben we een actieve groep stoelsponsoren. Je kunt stoelsponsor (500/250 euro) of vriend (75 euro) worden. Daarmee lever je een enorme bijdrage aan de realisatie van tal van bijzondere projecten en producties. Veel dank aan: 

Bart de Koning (Gulpener)
Bart Roos (Wine & Roses) 
Ted Walraven (TheConnectingBusiness)
Evert Heger (PBTA)
Iambe (broodleverancier CéCé)
De Notenshop Daamen

CC Amstel wordt gesteund door
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Fonds Podiumkunsten
Fonds voor Cultuurparticipatie
VSB Fonds