Over ons

Partners

Over ons

Partners

CC Amstel hecht veel waarde aan iedereen die zich actief inzet om van dit clubhuis een bruisende culturele plek in Zuid te maken.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht (RvT) staan ons met raad en daad bij om van CC Amstel een succes te maken. 

Frans van Oekel, voorzitter
Fred Pranata, penningmeester
Nelleke van der Voort, algemeen bestuurslid
Hans Oosterkamp, algemeen bestuurslid

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Comité van aanbeveling
De leden van het Comité van Aanbeveling (CvA) hebben een sleutelpositie in de kunsten, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven en zetten hun netwerk, kennis en kunde in om de bekendheid van het clubhuis te vergroten.

Anita Frank
Edward Asscher
Sjoerd van den Berg
Najah Aouaki
Sophie Hermanussen

Samenwerkingspartners Amsterdam Zuid
Combiwel
Wijkcentrum de Pijp
Dynamo
Single Supermom
Stichting SINA
Stichting HeenenWeer

Vrienden en sponsoren  

Bij CC Amstel hebben we een actieve groep stoelsponsoren. Je kunt stoelsponsor (500/250 euro) of vriend (75 euro) worden. Daarmee lever je een enorme bijdrage aan de realisatie van tal van bijzondere projecten en producties. Veel dank aan: 

Bart de Koning (Gulpener)
Bart Roos (Wine & Roses) 
Ted Walraven (TheConnectingBusiness)
Evert Heger (PBTA)
Iambe (broodleverancier CéCé)
De Notenshop Daamen

CC Amstel wordt gesteund door
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Fonds Podiumkunsten
Fonds voor Cultuurparticipatie
VSB Fonds