CC Amstel producties

Over onze eigen producties

CC Amstel producties

Over onze eigen producties

Het productiehuis van CC Amstel

In januari 2019 richtten wij Clubhuisproducties op: ons eigen productiehuis waar openheid, tolerantie en realisme als uitgangspunt dienen en waarin we samen met onze buurt- en stadgenoten bouwen aan een inclusieve maatschappij. 

Clubhuisproducties heten nu CC Amstel producties. 

In de onze CC Amstel producties ligt de focus op sociaal-artistiek werk, een discipline die binnen de theatersector aan een opmars bezig is en waarmee CC Amstel een unieke positie inneemt in het Amsterdamse veld. We laten zien dat theater niet alleen maatschappelijk is, de maatschappij is ook theatraal. 

Binnen onze producties betrekken we bewoners uit alle lagen van de bevolking van Amsterdam - met bijzondere aandacht voor bewoners uit De Pijp - bij onze producerende en programmerende activiteiten.

Wil je meepraten, meedenken of meewerken aan (een van) de projecten? Neem dan contact op met onze publiekswerker Sophie op sophie@ccamstel.nl