Podiumland

Over Podiumland

Podiumland

Over Podiumland

Het productiehuis van CC Amstel

Elke dag staan we op en scheppen we onze wijk opnieuw, met een lepel, in het theater. We bouwen aan de oersoep waar de verbeelding ontstaat, waar het sociale belangrijk wordt. In CC Amstel mengen we podiumkunsten met vrienden en buren: het pluizig talent en het nagelscherpe, het bonk-splash-boem-talent en het pantoffeltalent.

Onze grensposten zijn open en de ruimte is van jou.

In januari 2019 richtten wij Podiumland op: ons eigen land waar openheid, tolerantie en realisme als uitgangspunt dienen en waarin we samen met onze buurt- en stadgenoten bouwen aan een inclusieve maatschappij.

In Podiumland ligt de focus op sociaal-artistiek werk, een discipline die binnen de theatersector aan een opmars bezig is en waarmee CC Amstel een unieke positie inneemt in het Amsterdamse veld. Met de symboliek van ons eigen land benadrukken we ons maatschappelijk engagement. We laten zien dat theater niet alleen maatschappelijk is, de maatschappij is ook theatraal. Ons nieuwe land in opbouw komt tot uiting in onze projecten, huisstijl, werktenue en de uitgifte van Podiumland-paspoorten.

Binnen Podiumland betrekken we bewoners uit alle lagen van de grootstedelijke bevolking van Amsterdam - met bijzondere aandacht voor bewoners uit De Pijp en Rivierenbuurt - bij onze producerende en programmerende activiteiten.

Wil je meepraten, meedenken of meewerken aan (een van de projecten in) Podiumland? Neem contact op met onze publiekswerker Miriam.