Dans

Iraqi Bodies

Liza Sulaiman
Dans

Iraqi Bodies

Liza Sulaiman

Audiovisuele dansvoorstelling die de impact van migratie en ontheemding op het lichaam verkent

Onderdeel van FRINGE AMSTERDAM.

Geen ticketverkoop via onze site maar via FRINGE AMSTERDAM. 

 

Iraqi Bodies’ is een audiovisuele dansvoorstelling die de diepgaande impact van migratie en ontheemding op het lichaam verkent. Samen met danser Ali Zanad onderzoekt maker en danser Liza Sulaiman hoe drastische veranderingen in landschap en geschiedenis zich fragmentarisch in het lichaam manifesteren.  

Reis via beweging en beeld af naar een poëtisch universum, ondersteund door de Arabische teksten van Khazal Al-Majidi, waar het lichaam rouwt om een utopisch verleden en transformeert tot het dystopische landschap dat ooit thuis was: bewegend tussen hier en daar, tussen nu en toen.  

Iraqi Bodies zoomt in op de rouwgevoelens van leden van de Irakese diaspora, terwijl het een ode brengt aan ieder lichaam dat noodgedwongen moet vluchten en het vertrouwde achter zich laat. 

English: 

Iraqi Bodies’ is an audiovisual dance performance that delves into the profound impact of displacement on the body. Creator and dancer Liza Sulaiman, along with dancer Ali Zanad, explores how drastic changes in landscape and history manifest within the body.  

Journey physically and visually into a poetic universe, supported by the Arabic texts of Khazal Al-Majidi, where the body mourns a utopian past and transforms into the dystopian landscape that was once called home — moving between here and there, between now and then.  

‘Iraqi Bodies’ focuses on the grief experienced by members of the Iraqi diaspora while honoring everybody forced to flee and leave behind the familiar. 

 

Over Liza Sulaiman:

Liza Sulaiman groeide op in Amsterdam binnen een Irakese en Belarussische familie. Op haar twaalfde begon zij met hiphoplessen bij Solid Ground Movement en danste ze in meerdere producties van Alida Dors en Bryan Druiventak. Na het behalen van een Bachelor in Rechten (2015) startte Liza met de Contemporary Urban dansopleiding aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, waar zij afstudeerde in de richting Choreografie (2021). In de daaropvolgende jaren werd Liza ondersteund door Theater DeSingel Antwerpen en ICK Amsterdam en werkte ze aan projecten in Nederland en België.  

Met haar werk wil Liza een brug creëren richting de tragiek in onszelf en in de wereld. Zij richt zich op de beelden waar wij liever van wegkijken, de onvertelde verhalen en verdrongen gevoelens. Liza onderzoekt hoe we ons verhouden tot het eigen lichaam en andere lichamen binnen een onrechtvaardige wereld. Ondanks de beladen thematieken, is Liza op zoek naar de nuances van de menselijke ervaring. Het balanceren op de grens van opschudding en verstilling, tragiek en komedie, afstand en nabijheid, connectie en disconnectie. Liza poogt hiermee zowel de breekbaarheid als veerkracht van de menselijke conditie te belichten en belichamen. Met een poëtische hoop om de harmonie binnen onszelf en met elkaar te vinden. 

 

On Liza Sulaiman:

Liza Sulaiman grew up in Amsterdam within an Iraqi and Belarusian family. At the age of twelve, she began taking hip-hop lessons at Solid Ground Movement and performed in productions by Alida Dors and Bryan Druiventak. After obtaining a Bachelor’s degree in Law (2015), Liza started the Contemporary Urban Dance program at Fontys School of Fine and Performing Arts, where she graduated in Choreography (2021). In the following years, Liza was supported by Theater DeSingel Antwerp and ICK Amsterdam, and worked on projects in the Netherlands and Belgium. 

Through her work, Liza strives to bridge the gap to the tragedies inherent in ourselves and the world - the imagery we tend to avoid, the neglected stories, and the suppressed emotions. Liza delves into how we relate to our own bodies and other bodies within an unjust world. Despite grappling with tough themes, she is drawn to the nuances of human experience. Balancing on the border of turmoil and stillness, tragedy and comedy, distance and proximity, connection and disconnection. She attempts to illuminate and embody both the fragility and resilience of the human condition. With a poetic hope to discover harmony within ourselves and with eachother. 

 

CREDITS 

Dansmaker / performer: Liza Sulaiman - (Audiovisuele) performer / Co-maker : Ali Zanad - Tekst: Khazal Al-Majidi - Muziek: Senyawa - Menuju Muara (fatalism remix) - Artistieke coaching: Suzy Blok - Dramaturgisch advies: Astrid Klein Haneveld, Sophie Cohlen - Foto: Alwin Poiana - Mede mogelijk gemaakt door ICK Dans