Theater

LIMP + Meiti

Bo Jacobsen + Claire de Caluwe/ Gianine Strang
Theater

LIMP + Meiti

Bo Jacobsen + Claire de Caluwe/ Gianine Strang

Double Bill met de twee voorstellingen LIMP en Meiti.

Onderdeel van FRINGE AMSTERDAM.

Geen ticketverkoop via onze site maar via FRINGE AMSTERDAM. 

Double Bill met de twee voorstellingen LIMP en Meiti. 

 

Over LIMP: 

Twee entiteiten op weg om de vorm te vervormen. Elk een eigen pad, maar toch verweven in een dans van vastzitten en losbreken, eenzaamheid en verbinding, haat en liefde, en de complexiteit van de eenvoudige mens.  

Een persoonlijke voorstelling waarin dualiteit benadrukt wordt en hoe dit ons menselijk bestaan buitengewoon rijk maakt. De naam LIMP belichaamt deze tweeslachtigheid met de Engelse woorden ‘limb’ en ‘limping’. ‘Limb’ wordt vertaald naar een lichaamsdeel, een leeg omhulsel, een vorm die niet meer of minder hoeft te zijn. Een weergave van uiterste authenticiteit. ‘Limping’ duidt op strompelen met verwachtingen, vormen en standvastige patronen als een blok aan je been. Vooruitgang is onmogelijk, waardoor je gedwongen een aangepaste vorm aanneemt; de verbloemde puurheid van de mens.  

In LIMP wordt een plek gecreëerd waar beweging, gevoel en taal samenkomen om de volgende vraag te onderzoeken: Wat gebeurt er als je de verbloemde huid ademruimte geeft? 

English:

Two entities embark on a journey to distort and re-imagine the mold. Each a separate path, yet intertwined in a dance of entrapment and liberation, solitude and connection, love and hate, and the complexity of simplistic human beings.  

This personal performance emphasizes duality, and how it makes our human existence extraordinarily rich. The name LIMP also embodies this ambiguity, containing both ‘limb’ and ‘limping’. ‘Limb’ speaks of a body part, an empty vessel, a form that need not be more or less. A display of utter authenticity. ‘Limping’ indicates stumbling forward with expectations, forms, and steadfast patterns as a heavy weight on your shoulders. Moving forward becomes impossible, forcing you to take on a modified shape; the concealed purity of humanity.  

In LIMP, we create a place where movement, feeling, and language merge together to explore the following question: What happens when you give breathing room to the concealed skin? 

 

Over Meiti: 

Solovoorstelling waarin dans en beeldende kunst samenkomen om het interne proces weer te geven. Het interne proces van het vertrouwen in je lichaam kwijtraken. Wat gebeurt er wanneer je het gevoel hebt dat je lichaam je in de steek laat? Hoe reageer je daarop? En hoe vind je uiteindelijk je innerlijke kracht terug?  

Je bent niet je trauma; je hebt trauma ervaren. Je bent niet je symptomen; je hebt bepaalde symptomen.  

Dompel jezelf onder in de innerlijke wereld van Gianine, een ruimte gevuld met witte vlekken, reflecties, gedachten en de kracht van het lichaam.  

Meiti: Mind, Embrace, Internal, Trigger, Intuition 

English: 

Meiti is a solo performance in which dance and visual art come together to represent the internal process. The internal process of losing trust in your body. What happens when you feel your body lets you down? How do you respond to that? And how do you eventually find your inner strength again?  

You are not your trauma; you have experienced trauma. You are not your symptoms; you have certain symptoms.  

Immerse yourself in Gianine's inner world, a space filled with white spots, reflections, thoughts and the power of the body.  

Meiti: Mind, Embrace, Internal, Trigger, Intuition 

CREDITS 

choreography: Gianine Strang - Dancer: Gianine strang - Vocals: Senne Lia - Music: $ean luck - Productie: Gerinio Triebel- Coaches: Remy Tilburg, Robin Kroes & Adamna Okoro - Decor: Mozaiek Centrum Giarise & Gianine strang - campagne fotos: Anouk suntjens