Theater

Uit het Hart

Het Amsterdams Lyceum
Theater

Uit het Hart

Het Amsterdams Lyceum

De afstudeervoorstelling van de Theaterklas van Het Amsterdams Lyceum

De jongeren van de Theaterklas (16 en 17 jaar) laten zien wat ze in huis hebben en wat ze in de afgelopen drie jaar hebben geleerd. Met bewegingsfrases, dans, solo’s, dialogen, massascènes, humor en tragiek zetten ze een voorstelling neer over de complexiteit van liefde.

Wat voel je voor elkaar? Is dat wederzijds en evenveel? Is dat na een jaar nog steeds zo? Of is het meer geworden? Is uit het oog ook echt uit het hart?

Liefde kent vele vormen:
de onbaatzuchtige, de onvoorwaardelijke, de romantische,
de seksuele, de vriendschappelijke, de onwaarschijnlijke, de plotselinge,
de verdwenen, de verloren, de vergeten, de gebroken, de geheime,
de oude, de nieuwe, de pijnlijke, de gelukzalige, de heimelijke,
de wederzijdse, de onbeantwoorde…
Ze komen allemaal samen tijdens een reünie.

De leerlingen worden beoordeeld door een externe commissie bestaande uit professionals uit verschillende hoeken van het theatervak.

Spel: Uma Kos, Thalia Schumacher, Eline Otto, Sacha Roth, Tess Osterhold, Ryan Stevens, Isis Sriskanthan, Bas van Ommen                                     
Eindregie, coaching: David Meijer, Machteld Hendriks, Natalia Rogalski
Techniek: Yaïr Karman, AC van Het Amsterdams Lyceum
Coaching techniek: Robert Ceelen
Met dank aan: iHTs Aubenton France

Duur: 80 min.