Theater

Wij Mannen

CC Amstel i.s.m. Real Comics & Boys won't be Boys
    • clubhuisproductie
    • actief burgerschap

Prikkelende verhalen die relevant zijn voor mannen én vrouwenWij Mannen #3

Theater

Wij Mannen

CC Amstel i.s.m. Real Comics & Boys won't be Boys

Vierdelige programmaserie over mannelijkheid in seizoen 2019-2020

Wat betekent mannelijkheid anno nu? Na actuele discussies over vrouwenemancipatie en #metoo is nu de vraag Hoe ontwikkelen mannen zich? 

Steeds vaker wordt het begrip mannelijkheid onderzocht. Op televisie, in beleidstukken en in de kunst. Want is het nog bewonderenswaardig om een alfamannetje te zijn? Of is dit een zelfopgelegde rol waar we vanaf willen? Wij Mannen is een zoektocht naar openheid. Het is een gesprek over mannelijkheid. Niet alleen omdat de maatschappij dat graag wil, maar omdat steeds meer mannen dit gesprek aan willen gaan.

Voor Wij Mannen trokken Stijn Schenk (Real Comics) en Rikkert van Huisstede (Boys won't be Boys) de Amsterdamse wijken in om mannen te spreken over hun kwetsbaarheid, seksualiteit, daderschap en blinde vlek. De thema’s leverden prikkelende verhalen op die relevant zijn voor mannen én vrouwen. De verhalen vormden samen vier een avondvullende programma's.


scenes uit Wij Mannen #2 [fotografie: Kiriko Mechanicus]

Thematiek

De serie is ontstaan vanuit het idee om het gesprek over mannen en mannelijkheid te stimuleren. Schenk komt veel met deze thematiek in aanraking vanuit zijn platform Real Comics. Hier maakt hij verhalen inzichtelijk en bespreekbaar via beeld. Van Huisstede is de oprichter van de maatschappelijke beweging Boys won’t be Boys, waar persoonlijke verhalen van mannen ten tonele worden gebracht via verschillende podiumdisciplines. Wij Mannen is het resultaat van hun gebundelde krachten.

Edities

Als publiek bewoog je je door het pand om zo in wisselende setting verhalen te interpreteren met thematische raakvlakken. De verhalen belichtten verschillende aspecten van moderne mannelijkheid en werden vertolkt door podiumkunstenaars en striptekenaars. Oftewel: nieuwe beelden voor nieuwe beeldvorming.
Met: Jasper Albinus, Lars Brinkman, Jorrit de Vries, Gijs Kast, Amanda Majoor, Dido Drachman, Edgar Burleson en Harry Nissen

Hoe is de man-vrouw dynamiek als het gaat om seksualiteit? Welke rolpatronen zijn er en kan dat ook anders?
Met: Lars Brinkman, Ezra Fieremans, Leyla de Muynck, Bas Mastboom, Reynold Wybenga, Irene Buur, Marleen Hendrickx, Harry Nissen, Marloes en Legien

De derde editie stond in het teken van daderschap. Deze avond wilden we afstappen van stereotyperingen en brachten we mensen nader tot elkaar. Op het programma staat onder andere de voorstelling Waarom mannen slaan van Jurrien van Rheenen. Bij Waarom mannen slaan ben je getuige van een gevecht tussen een man en een vrouw. Ze vertragen de tijd. Proberen de herinneringen te ontleden. Stap voor stap reconstrueren ze het geweld en leggen ze de onderliggende structuren bloot.
Met: Jurrien van Rheenen, Yorke Mulder-Bhangoo, Marlies Bosmans, Martien Keesmaat en Patrick Engels

Wat zien mannen niet? Wat zouden mannen moeten weten? We geven het podium aan die verhalen die niet gehoord worden. Onder andere verhalen over mannen in het onderwijs, straatintimidatie, homofobie, consent, en wat er juridisch mogelijk is wanneer grenzen worden overschreden. Met o.a.: een gedicht en verhaal van basisschoolleraar Niels over zijn ervaringen als enige man op de school waar hij werkt, Joos Jonges schreef speciaal voor deze avond gedichten over momenten van consent en seksuele ervaringen en Jasper Albinus keerde terug bij de laatste editie van Wij Mannen met spoken word.
Met: Dorien van Linge, Naomí Combrink, Joos Jonges, Wendy van Egmond, Alan van den Hoven, Hannah Mars, Patrick Engels, Lisa Dijkhoff, Niels Postma en Jasper Albinus

Website Real Comics
Website Boys won't be Boys

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam Zuid, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB fonds

-----
CC Amstel
maakt en presenteert theater in samenspraak met haar directe omgeving. We spelen in ons gloednieuwe gebouw en gaan tevens de wereld in met locatieproducties en communityprojecten onder de naam Podiumland.