Dans

Mirr-Or-Age

Gina-Alina Patilea
    • sub club
    • language no problem
Verbeteren we onszelf of poetsen we een product op voor de online markt?
Dans

Mirr-Or-Age

Gina-Alina Patilea

Een marathon in navolging van schoonheid en eeuwige jeugd

Mirr-Or-Age is een fysieke voorstelling over de navolging van schoonheid die gelijk opgaat met de vlucht voor de aftakeling en uiteindelijk de dood. Deze voorstelling beslaat twee thema’s: het effect van de jacht naar schoonheid en jeugdigheid aan de ene kant, en de bijkomstige angst voor de dood aan de andere.

Krijgen we controle over het leven en de dood wanneer we ons zoveel mogelijk proberen te verbeteren, met een lat die met elke generatie vrouwen hoger lijkt te liggen? Verbeteren we onszelf of poetsen we een product op voor de online markt? Deze concepten worden benaderd vanuit het lichaam en de camera. Het lichaam als middel en obstakel in de jacht naar perfectie en de vlucht voor de dood. De camera als vertolker van de steeds hoger liggende lat in de ogen van de ander, en vanuit ons eigen perspectief.

Mirr-Or-Age verkent wat “beautification” doet voor en jegens de vrouw. Gaat het om het verbergen van een gebrek of gebrekkig lichaam of gaat het over zelfexpressie, zelfbekrachtiging of zelfverzorging? Gaat het over het proces van “beautifying” of over het resultaat hiervan. Onder welke omstandigheden kunnen vrouwelijke “beautification” handelingen de werking van een gemodelleerd beeld ontvluchten?

Duur: 45 min.

Mirr-Or-Age is a physical performance about the pursuit of beauty that goes hand in hand with the flight from deterioration, and ultimately death. This performance has two main themes: the effects of the pursuit of beauty and youth on the female body on the one hand, and the associated fear of dying on the other.

Do we gain control over life and death if we try to improve as much as possible, with a bar that seems to be rising with each generation of women? Are we improving ourselves or are we brushing up a product for the online market? These concepts are approached from the body and the camera. The body as a means and obstacle in the pursuit of perfection and the flight from death. And the camera as an interpreter of the ever higher bar in the eyes of the other, and in our own eyes.

Mirr-Or-Age dives into what beautification is doing to and for the female. Is it about covering a deficit or defective body or is it about self-expression, self-empowerment or self-care? Is it about the process of beautifying or about its product? Under what conditions can feminine beautification practices escape the workings of a designed image?

Concept, regie, muziek: Gina-Alina Patilea
Dramaturgie: Freek Duinhof
Licht, techniek: Sanne Hensen
Geluid: Genevieve Murphy
Videoprojectie: Ilan van Vlies
Met dank aan: Ioana Tudor, Leila Anderson
Mede mogelijk gemaakt door: FPK

Website
Instagram