De Dolende Mens maakt veel los

De Dolende Mens zit in ons allemaal

De Dolende Mens maakt veel los

De Dolende Mens zit in ons allemaal

Reacties op De Dolende Mens, een onderzoek naar hoe we als samenleving omgaan met ‘verwarde personen’ of beter mensen met (tijdelijk) verward gedrag.

De afgelopen dagen zagen we bij CC Amstel 'De Dolende Mens'

Iemand zei dat het nog lang zal nawerken bij mensen. Want het was al een kleine revolutie is om al deze mensen bij elkaar in één ruimte te krijgen en contact te laten maken met het kwetsbare en verwarde in zichzelf. 
 
Er waren professionals van meldpunt Woon en Overlast, wijkagenten, Dynamo, GGZ in Geest, Combiwel, het buurteam, Eigenhaard, de buurtmakelaar, bestuurders, W in de wijk, de Gemeente Amsterdam, Plan C en last but not least buurtbewoners. 

Over de voorstelling: 

Ruimte maken voor verwardheid

De dolende mens is een meerjarig project van theatermaker Rianne Meboer met verschillende programmaonderdelen die theater, kunst en dialoog samenbrengen. Rianne doet met dit project onderzoek naar hoe we als samenleving omgaan met ‘verwarde personen’ of beter mensen met (tijdelijk) verward gedrag. Met welke woorden spreek je integer over dit onderwerp? Wie of wat komt de dolende mens tegen? Wat maken zorgverleners, agenten, buren, naasten en voorbijgangers hierin mee? Rianne schrijft over haar plan:

“Ik ga onderzoeken op welke manier kunst kan bijdragen aan een veiligere beschutte plek voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Het moet niet per se een fysieke ruimte worden, maar een mentale. Dit doe ik voor en met mensen die hier regelmatig mee te maken hebben in hun omgeving, werk of als voorbijganger op straat. Hoe maken we ruimte voor verwardheid? Hoe kunnen we voorbij stigma’s en vooroordelen kijken naar de mens die voor ons staat?