Circus

60% Banaan

Monki Business & TENT
    • circus
    • stadspas
Circus

60% Banaan

Monki Business & TENT

Benjamin Monki Kuitenbrouwer geeft je een optimistische kijk op de mensheid in een gloednieuw format, namelijk een circusconference.

Je kunt deze voorstelling bezoeken met de Stadspas (groene stip). Bovendien mag je naar deze actie iemand meenemen die geen Stadspas heeft. Jouw gast betaalt dan hetzelfde bedrag als jij. Meer weten? Kijk hier voor meer informatie.

In 60% Banaan geeft Benjamin Monki Kuitenbrouwer je een optimistische kijk op de mensheid in een gloednieuw format: een circusconference. Een energieke acrobatische lezing, waarin hij zijn vaardigheden gebruikt om het publiek te vertellen over de hoopvolle ontwikkelingen in de wereld.

Met behulp van gekleurde elastieken vormt hij een aantal meters hoge grafieken tussen een de palen. Met data over extreme armoede, oorlogsslachtoffers en - onder andere - bevolkingsgroei zwaait, klimt en slingert Professor Monki tussen zijn palen heen en weer om zijn punt te maken. Hij sleept ons mee in de overtuiging dat ons mensbeeld hoognodig aan verandering toe is.
 
OVER DE MAKER
Benjamin Kuitenbrouwer (1988, Amsterdam), heeft zijn bijnaam Monki te danken aan zijn voorliefde om als acrobaat tussen metershoge palen heen en weer te slingeren. Hij noemt zichzelf circusartiest en podiumkunstenaar. Hij maakt voorstellingen waarin hij circus inzet als bemiddeling tussen de dingen die hem dagelijks bezighouden. Op dit moment is dat bijvoorbeeld ons mensbeeld en de overtuiging dat die nodig aan verandering toe is.

Met een voorprogramma door spoken word artist Luan Buleshkaj.

CREATIE & SPEL Benjamin Monki Kuitenbrouwer
CREATIE & EINDREGIE Bas van Rijnsoever
TECHNIEK Arnold Schut • Cahit Metin • Mingo Hagen
PRODUCENT TENT huis voor hedendaags circus
COPRODUCENT Cirklabo • De Grote Post • Over het IJ PARTNERS Circuswerkplaats Dommelhof • Latitude 50 • Werkplaats Diepenheim • L'essieu Du Batut • Nexus
MET STEUN VAN Fonds Podiumkunsten • Amsterdams Fonds voor de Kunst MET DANK AAN Hans Rosling
 
FOTOGRAFIE Hanneke Meijers

In 60% Banana, Benjamin Monki Kuitenbrouwer gives you an optimistic view on humanity in a brand-new format: a circus conference. An energetic acrobatic lecture, in which he uses his skills to tell the audience about the hopeful developments in the world. Using coloured relastic bands, he forms metres-high graphs between several poles. With data on extreme poverty, war victims and - among other things - population growth, Professor Monki swings, climbs and sways between his poles to make his point. He drags us along in his conviction that our view of mankind is in dire need of change.
 
ABOUT
Benjamin Kuitenbrouwer (1988, Amsterdam) owes his nickname Monki to his penchant for swinging back and forth between metres-high poles like an acrobat. He calls himself a circus artist and stage performer. He creates performances in which he uses circus as an intermediary between the things that occupy him every day. Now, for example, that is our view of humankind and the conviction that it needs change.