Theater

Engelenburcht

Golden Palace
  • Regulier: € 20.50
    Speciaal tarief CJP / Student / 65+: € 17.50
  • Zaal
Theater

Engelenburcht

Golden Palace

Over een zingende verpleegster die haar patiënten liefdevol naar een zorgzamere wereld gidst

Hoog in de bergen ligt Engelenburcht, een verlaten sanatorium waar een mysterieuze verpleegster zich bekommert om iedereen die aan de deur klopt. Zieken, gewonden, reddelozen en mensen die simpelweg hun hart willen luchten: met open armen worden ze door haar ontvangen. Als de toestroom van mensen die zorg nodig hebben plotseling aanzwelt, dreigt zelfs de verpleegster te bezwijken. Tot er een wonder gebeurt…

In Engelenburcht gaat Golden Palace op zoek naar de onmisbaarheid van de zorg in een voorstelling vol poëzie, bloed, vieze luiers en schoonheid. Want hoe komt het toch dat zorgen voor elkaar in onze samenleving zo weinig aanzien heeft? Dat diezelfde samenleving er volledig van afhankelijk is werd de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk. Tijd voor een ode aan de zorgzaamheid!

 

credits: 

Concept en regie: Ingrid Kuijpers 

Spel: Andrea Beugger (Dansacademie Codarts), David Eeles (Rose Bruford College of Theatre and Performance), Laila el Bazi (Dansacademie Fontys), Tijn Luijben (Acteursopleiding ArtEZ), Nora van Dartel (Acteursopleiding HKU) en Jesse Vissers (Acteursopleiding ArtEZ) 

Geluidscompositie: Wim Conradi 

Vormgeving: Maartje Prins en Martina Bauer 

Lichtontwerp: Desirée van Gelderen