nieuws

Fonds voor Cultuurparticipatie steunt ons Podiumland

Van faciliterend theater naar sociaal producent

nieuws

Fonds voor Cultuurparticipatie steunt ons Podiumland

CC Amstel – Cultureel Clubhuis Amstel - ontvangt een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie

Bij CC Amstel organiseren wij ontmoeting en dialoog. Hiervoor werken we samen met de buurt en buurtorganisaties. Met het programma Podiumland willen wij actieve deelname door ons publiek stimuleren en bijdragen aan een inclusieve maatschappij van openheid en tolerantie.

In ons eerste CC Amstel-project Aan Tafel! kwam voeding aan de orde. Met ons jongerenproject Theater Na de Dam en de voorstellingen Helden van Zuid geven wij vorm aan het thema oud en nieuw. Zo speelt Helden van Zuid in Amsterdamse huiskamers en zijn de acteurs zowel gevestigde wijkbewoners als statushouders.

Het doel van ons Podiumland is om structureel met publiek samen te werken. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Onze ontwikkeling in samenspraak met de omgeving naar een zogenaamd MeeMaakPodium is door het fonds met enthousiasme ontvangen.

Het programma ‘Podiumland’ en de zes maatschappelijke thema’s passen bij de omgeving waarop het theater zich richt, die divers van bevolkingssamenstelling is.

"De commissie meent dat de insteek bijdraagt aan het vormen van een community […] op de langere termijn.” - uit het adviesrapport van Fonds voor Cultuurparticipatie